? Uddrag fra Tanker om den nylig forefaldne Forandring ved Tallotteriet. Oversadt af det Tyske.

nen? Aldeles ingen; thi Original-Billietten lover jo slet intet?