? Philobergus Uddrag fra Plan til en almindelig Pleie-Anstalt i Bergen udi Norge.

Disse Sogne-Pleie-Commissioner skulle igien staae under en almindelig PleieCommission, som skulle sættes af Stiftamtmanden, Biskoppen, Magistraten, Stads-Physicus, Rector og StadsHauptmanden, hvis Skriver skulle være Kirke-Skriveren, og Budet RaadstueTienerne.