? Philobergus Uddrag fra Plan til en almindelig Pleie-Anstalt i Bergen udi Norge.

Legems Vedligeholdelse, hvortil for de sidste maa gives passelig Straf eller Belønning.