[P.F. Suhm] Uddrag fra Adolphi Drøm.

beholdes, da bliver saare Lidet til overs. Af Hippocrate, saae jeg den største og mindst be- skaarne Pen.