[P.F. Suhm] Uddrag fra Adolphi Drøm.

Hastig svarede jeg: En Drom -—- giorde en stærk Bevægelse, vaagnede, og fandt mig lig- gende med Næsen paa Nicolai's Journal.