[P.F. Suhm] Uddrag fra Adolphi Drøm.

Pige veyer mere end gandske Engeland. Een,