? Uddrag fra Sandfærdig Underretning om en besynderlig Comete som er seet i Æbletoft sammenskrevet af Arve Andersen med hans hosføyede politiske Anmerkninger.

Jeg Arve Andersen, Barnfød i Æble- toft, beliggende i Europa, jeg vil her- med berette Læserne en besynderlig Tildragelse, som er skeet i bemeldte min Føde-Bye.