? Uddrag fra Sandfærdig Underretning om en besynderlig Comete som er seet i Æbletoft sammenskrevet af Arve Andersen med hans hosføyede politiske Anmerkninger.

Man klager over at Brødet er dyrt, men hvorfor er det tilladt at holde saa mange StadsHeste og Vogn-Hopper, hvor mangen Skoste og hvor mangt et Stykke Brød tære de ey, som fattige Folk kunde have at leve af, og hvor u- tallige mange Tønder havre farer i Bugen paa Hestene, som kunde bedre anvendes, hvor meget