? Uddrag fra Den gamle Børge Olsens Nye Syner som Han har havt for mange Aar siden opsat af Ham selv og for sin mærkværdige og vigtige Indhold nu til Trykken befordret af hans Broder-Søn Jeppe Børgesen.

5/10 Vil han lade Fiskene vide at Haf strambens Salvo-Garde og indfødte FodFiske, ligesom de flyvende d. 21 May, og skal afgives.