? Uddrag fra Den gamle Børge Olsens Nye Syner som Han har havt for mange Aar siden opsat af Ham selv og for sin mærkværdige og vigtige Indhold nu til Trykken befordret af hans Broder-Søn Jeppe Børgesen.

3/10 Faaer han 15 Fiske af det AfgrundsSted tilsendt og indført, at forføre alle Fiskene.