? Uddrag fra Den gamle Børge Olsens Nye Syner som Han har havt for mange Aar siden opsat af Ham selv og for sin mærkværdige og vigtige Indhold nu til Trykken befordret af hans Broder-Søn Jeppe Børgesen.

Fra denne Dag giver han Hafstram-den det Vand, som man kan ikke see og høre efter, naar man tager det ind.