? Uddrag fra Den gamle Børge Olsens Nye Syner som Han har havt for mange Aar siden opsat af Ham selv og for sin mærkværdige og vigtige Indhold nu til Trykken befordret af hans Broder-Søn Jeppe Børgesen.

Een af de borgelige Fiske stod i Brasens Kammer og hørte Torsken af og Graa- hayen indsettes af de ovenmeldte 3. Da Brasen kom ud, sagde han til dem, som ven-