Uddrag fra Beelzebuls Breve til Nogle sine Venner i Kiøbenhavn.

Ø., min Fryd over den Sorg, der hvislede paa de sande Christnes Ansigt, og over den Foragt, de daglig maatte inddrikke. Men disse søde Dage ere ikke mere! Jehovah vandt. I et Øieblik er mit Herredømme kuldkastet. Dog det er kun rokket.