Uddrag fra Beelzebuls Breve til Nogle sine Venner i Kiøbenhavn.

udslette Taknemmelighed, at forjage Gudsfrygt, og at giøre en Knurren, lig den Israelitiske, almindelig iblandt Eder: og da er min Tid; thi den Almægtige Varetægt slutter sig da alleene til de Faaes Siele, som ere hans Dyrkere.