? Uddrag fra Daglig Bøn af Alle Danske og Norske for Kongen, Fædrenelandet og hver Mand.

os en langvarig Fred, længere end noget andet Folk paa Jorden, og dog ere vi forgieldede,