? Uddrag fra En Snuppert til visse Skribentere.

I skulde valgt en høflig Maade At skrive paa, og ei tilraade Til Ont, men skrevet smukt og net.