? Uddrag fra En Snuppert til visse Skribentere.

Kuns Haab om nye Profit og Baade Som nytter ei i nogen Maade,