? Uddrag fra Svar fra Struense i Fængselet paa sin Faders brev. oversat.

Han alle Mænd har tient til Kone, og alle Koner til en Mand.