? Uddrag fra Svar fra Struense i Fængselet paa sin Faders brev. oversat.

Da jeg nu levede uden al Religion, saae jeg allene hen til at opfylde mine to HovedPassioner: Ærgierrighed og Løsagtighed, og