? Uddrag fra Svar fra Struense i Fængselet paa sin Faders brev. oversat.

Da jeg havde forkastet de søde Lænker, som Jesu Love paalegge os til vor egen uudsigelige Lyksalighed for her og hisset, blev jeg ikke længe staaendes ved den saa kaldte naturlige Religion. Nu lærte en Deist mig at nægte Sielenes Udødelighed og det Guddommelige Forsyn, og forestillede mig Gud som et Væsen, der handlede Uden Hensigter, og som ikke gav ringeste Agt paa alle mine Gierninger, saa at jeg kuns frit ud kunde sige om det høyeste Væsen: