[Bynch?] HLS - er forsk. fra brevet fra moderen i 5.6.10 Uddrag fra Et mærkværdigt Brev til Græv J.F. Struensee fra hans Moder. Fordansket ved Oversætteren af hans Faders Brev.

den gode Sæd, som Forældre ved Guds Aands Medvirkning udstrøer paa dem, op- voxer og bærer Retfærdigheds Frugter, Gud til Ære og Lov.—