Uddrag fra En fornemme dames Bebreidelsesbrev og Torden-Vers til Grev Struensee i sit Fængsel.

Kiøbenhavn, trykt hos D. H. Höcke. 1772.