Uddrag fra En fornemme dames Bebreidelsesbrev og Torden-Vers til Grev Struensee i sit Fængsel.

F.