[Martin Brun] Uddrag fra Justice-Raad Struenses bevægelige Bebreidelses-Brev til sin Broder Greven. [vise]

Med fem Umyndige en siunget denne Tone: Den Ulyksalige, min Mand! vor Fader!