[Martin Brun] Uddrag fra Justice-Raad Struenses bevægelige Bebreidelses-Brev til sin Broder Greven. [vise]

O Du Forførere! betragt mig, see og skielv! Om nogen Dødelig meer at beklage er.