[Martin Brun] Uddrag fra Justice-Raad Struenses bevægelige Bebreidelses-Brev til sin Broder Greven. [vise]

Du trodsig fra mig gik, men kom dog strax