[Martin Brun] Uddrag fra Justice-Raad Struenses bevægelige Bebreidelses-Brev til sin Broder Greven. [vise]

Thi Han et bedre Liv, end dette, sikkert haaber; En Christen lever Han. Gid det var saa