[Martin Brun] Uddrag fra Justice-Raad Struenses bevægelige Bebreidelses-Brev til sin Broder Greven. [vise]

Min Søn, min Søn! Ach gid jeg maatte døe for dig!