[Martin Brun] Uddrag fra Justice-Raad Struenses bevægelige Bebreidelses-Brev til sin Broder Greven. [vise]

Jeg efter denne Tid ey føler nogen Glæde: Gid denne Dag nu var mit sidste Lives-