[Martin Brun] Uddrag fra Justice-Raad Struenses bevægelige Bebreidelses-Brev til sin Broder Greven. [vise]

Det voxte hastig op; men strax forvisnet