[Martin Brun] Uddrag fra Justice-Raad Struenses bevægelige Bebreidelses-Brev til sin Broder Greven. [vise]

Da Du mod Himmelen, mod Kongen og hans Folk