? Uddrag fra Brev fra den Londonske Pøbel til Pøbelen i Kiøbenhavn oversadt af det Engelske ved en dansk Coffardie MaTroS.

Man førte mig ligesom i Triumph, igiennem 3de lange Gader under det bestandige Æres- skrig: Godd blesse The Daens Boy *) Gud velsigne den Danske Dreng. Derpaa blev jeg