? Uddrag fra Brev fra den Londonske Pøbel til Pøbelen i Kiøbenhavn oversadt af det Engelske ved en dansk Coffardie MaTroS.

Vi tvivle ingenlunde paa, at der iblandt Eders Nation, saavel som blandt vores, fin- des nogle ligesaa uduelige som udhungrede Skri- bentere, der en kan Drive noget fornuftigt og ey heller due til noget andet, leye Eder en heel hær af disse skrivbare Siæle til at besynge Eders@Heltegierninger at forsvare og roese Eders Voldsomhed. Derved bliver Eders Æreminde udbredet til Eftertiden, og hele Verden lærer at ligesaavel som man i Kiøbenhavn har Een- gang fundet en Pøbel, som paa Rettens den borgerlige Roligheds og Æresbekostning, har giort sig Rasende, faa findes der og Skriben- tere, som paa Ædelmodigheds, Billigheds, Ærbarheds og Menneske Kierligheds Bekost- ning, forsvare, rose, beskrive og forævige Eders Raferie.