? Uddrag fra Brev fra den Londonske Pøbel til Pøbelen i Kiøbenhavn oversadt af det Engelske ved en dansk Coffardie MaTroS.

10 Væmmelse, hørt den danske Nation berømme, for sin Lydagtighed imod sove og Øvrighed, man har sagt os at den danske Pøbel var den stille- ste fredsommeligste og hørsomste, og at et blot Vink var nok for at holde den inden Anstændig- hens Billigheds og den borgerlige Roligheds Grænser.