[Martin Brun] Uddrag fra De Kiøbenhavnske Rufferskers og Pioskernes Tab og velfortiente Skiebne formedelst uforsagte og nidkiere Undersaatter Forlystelser til Glædes-Tegn den 17. Januarii 1772.

Men nu et Trøste-Ord: Strax Skibet takler, fragter, Matrosen gaaer om Bord.