? Uddrag fra Biirfidlerens Svane-Sang siunges som Det hendte sig Jephta Gileads Mand.

Vi høsted ej, skiøndt vi end saaede. Nu Pøbelen haver iblant os sat Splid, Hvem det os tilforne vel spaaede! Vi nødes nu til,