? Uddrag fra Biirfidlerens Svane-Sang siunges som Det hendte sig Jephta Gileads Mand.

Holdt inde, thi det er et skikkeligt Huus, Man der sig forlyste kan inde;