? Uddrag fra Biirfidlerens Svane-Sang siunges som Det hendte sig Jephta Gileads Mand.

Jeg giorde hvad jeg kunde giøre, Og raabte da ret som en god Patriot: De Vinduer maae I ey røre.