? Uddrag fra Biirfidlerens Svane-Sang siunges som Det hendte sig Jephta Gileads Mand.

3. I Høvlen jeg høvlede Nætter og Dag, Det fik mine Strænger at finde; Dog giorde jeg dette med Lyst og Bebag; Thi der var en Skilling at vinde. Men Høvlen de sleed Og Høvlebænk med,