? Uddrag fra Biirfidlerens Svane-Sang siunges som Det hendte sig Jephta Gileads Mand.

Vi spilte med Fliid! Ved Nætter saavel som ved Dage.