[Martin Brun] Uddrag fra Den Forlorne Gabels Forgyldte Svane-Sang, Den 17 Januarii 1772.

4 6. Men naar en gamel Rok, en gamel Klokke springer Iblandt en umild Flok, i Luften sig opsvinger En Pels, en Særk sig maae forføie holdes sal, Man gaaer og grubler paa, man ved ei hvor det skal.