[Martin Brun] Uddrag fra En Engelsk Supken til Struensee I Anledning af den, der har i Avisen komplimenteret Faderen til det uskyldige Foster, kaldet Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse etc.

1) Har vi samlet alle de Modgangs Taa- rer, som dine Halvsøstre, de Kiøbenhavnske Horer, fældede imellem Bark og Træ,