[Martin Brun] Uddrag fra En Engelsk Supken til Struensee I Anledning af den, der har i Avisen komplimenteret Faderen til det uskyldige Foster, kaldet Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse etc.

7 vel og nu ikke længer bær noget Had til dig, saa bekiendtgiør vi hermed, at vores Ædelmo- dighed har overtalt os til, at skienke dig en lille rar engelsk Supken, saaledes lavet, som følger: