[Martin Brun] Uddrag fra En Engelsk Supken til Struensee I Anledning af den, der har i Avisen komplimenteret Faderen til det uskyldige Foster, kaldet Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse etc.

Saasom det er enhver vidt og bredt be- kiendt, at du aldrig har vildt de Danske vel, saa for at vise dig, at de brave Danske vil dig