[Martin Brun] Uddrag fra En Engelsk Supken til Struensee I Anledning af den, der har i Avisen komplimenteret Faderen til det uskyldige Foster, kaldet Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse etc.

Sandt er det! der fandtes adskillige Drag- ter den samme Nat uden og inden Festninger- ne, men lige saa lidet, fom man veed, hvad for en Mands Barn, der stikker i en Soldater- Kiol, naar man kiender intet andet end Mon- duren, lige saa lidet kan man vide, hvem der stak i de Kioler, der løb af med stolten Adelutzer- nes Møbler.