[Martin Brun] Uddrag fra En Engelsk Supken til Struensee I Anledning af den, der har i Avisen komplimenteret Faderen til det uskyldige Foster, kaldet Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse etc.

hed ved offentlige Leiligheder, skulde være en Smule misfornoyet over Indholdet af det ny- lig udkomne Skrift: Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse.