[Martin Brun] Uddrag fra En Engelsk Supken til Struensee I Anledning af den, der har i Avisen komplimenteret Faderen til det uskyldige Foster, kaldet Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse etc.

10) Formoder vi, at deres tydske Naade@imodtager vor Veldædighed, med ligesaa got et Hierte, som vi alle tilbyder det.