? Uddrag fra Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772.

Noget af det, du siger, kan være fag, men ikke alt; thi tænk nu engang.