? Uddrag fra Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772.

Det er jo noget bestisk og nesten utroe- ligt, hvis vi ikke havde Syn for Sagen