? Uddrag fra Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772.

Fritænkere, der er saa mange af, herved fik et temmelig got Knæk.